Veliko Tarnovo - Bulgaria

 

Veliko Tarnovo (Bulgarian: Велико Търново, "Great Tarnovo") is a city in north central Bulgaria and the administrative centre of Veliko Tarnovo Province.
Often referred to as the "City of the Tsars", Veliko Tarnovo is located on the Yantra River and is famously known as the historical capital of the Second Bulgarian Empire, attracting many tourists with its unique architecture. The old part of the city is situated on the three hills Tsarevets, Trapezitsa, and Sveta Gora, rising amidst the meanders of the Yantra. On Tsarevets are the palaces of the Bulgarian emperors and the Patriarchate, the Patriarchal Cathedral, and also a number of administrative and residential edifices surrounded by thick walls.
Trapezitsa is known for its many churches and as the former main residence of the nobility. During the Middle Ages, the city was among the main European centres of culture and gave its name to the architecture of the Tarnovo Artistic School, painting of the Tarnovo Artistic School, and to literature. Veliko Tarnovo is an important administrative, economic, educational, and cultural centre of Northern Bulgaria.

Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Veliko_Tarnovo

 

Veliko Tarnovo (Bulgarca: Велико Търново,"Büyük Tarnovo"), Bulgaristan'ın kuzeyindeki bir şehir ve Veliko Tarnovo eyaletinin idari merkezi.
Çoğunlukla "Çarlar Şehri" olarak anılan Veliko Tarnovo, Yantra Nehri üzerinde yer alır ve ünlü mimarisi ile çok sayıda turisti cezbeden İkinci Bulgar İmparatorluğunun tarihi başkenti olarak bilinir. Şehrin eski kısmı, Yantra'nın menderesleri arasında yükselen üç tepe Tsarevets, Trapezitsa ve Sveta Gora üzerinde yer almaktadır. Tsarevets'te Bulgar imparatorlarının ve Patrikhane'nin, Patriklik Katedrali'nin ve aynı zamanda kalın duvarlarla çevrili bir dizi idari ve konut yapılarının sarayları bulunmaktadır.
Trapezitsa, birçok kilisesi ve soyluların eski ana ikametgahı olarak bilinir. Orta Çağ boyunca kent, Avrupa'nın başlıca kültür merkezleri arasında yer aldı ve Tarnovo Sanat Okulu'nun resmine, Tarnovo Sanat Okulu'nun resmine ve edebiyatına adını verdi. Veliko Tarnovo, Kuzey Bulgaristan'ın önemli bir idari, ekonomik, eğitim ve kültür merkezidir.

Kaynak:https://en.wikipedia.org/wiki/Veliko_Tarnovo

 

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu