Süryaniler /Syriac People

 

Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya'da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezopotamya halklarının yani köklü bir kültürün mirasçılarıdır. Bu halk Irak ve İran'da daha çok "Asuri" adıyla tanınırken, Suriye ve Türkiye'de aynı halk için "Süryani" adı kullanılmaktadır. Süryani kelimesi özellikle Hıristiyanlığı sonrası yaygınlık kazanmıştır ve Hıristiyan olan Yukarı Mezopotamya halkını belirtir. "Asurlu" kelimesi ise İsa'dan önceki Yukarı Mezopotamya halkı için kullanılmaktadır.

Türkiye’de 17.000 i aşkın Süryani’nin 15.000'i İstanbul’da yaşamaktadır. Süryaniler İstanbul dışında başlıca Mardin, Mersin, Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Ankara, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Antakya, Antalya ve Adana’da yaşamaktadır. Süryanilerin tarihlerinde önemli bir yere sahip olan Turabdin (Mardin-Midyat bölgesi)  günümüzde de farklı etnik ve dinsel temele sahip toplulukları bünyesinde barındırmaktadır.

Süryaniler Hıristiyan dinine mensuptur.Ancak kendi içlerinde çeşitli mezheplere ayrılırlar. Büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlıdır.Bunun yanında Keldani, Katolik ve Protestan mezheplerine bağlı olan Süryanilerde vardır.

Dünyada günümüzde 5 milyon Süryani vardır. 3 milyonu Hindistan’da yaşar. Büyük bir kısmı da 4.yy ‘da Urfa’dan gitmiştir.

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu