Stara Zagora - Bulgaria

Stara Zagora is the sixth-largest city in Bulgaria, and the administrative capital of  Stara Zagora province.The name comes from the Slavic root star ("old") and the name of the medieval region of Zagore ("beyond the [Balkan] mountains" in Slavic) . The original name was Beroe, which was changed to Ulpia Augusta Traiana by the Romans. From the 6th century the city was called Vereja and, from 784, Irenopolis in honour of the Byzantine empress Irene of Athens. In the Middle Ages it was called Boruj by the Bulgarians and later, Železnik. The Turks called it Eski Hisar (old fort) and Eski Zagra, from which its current name derives, assigned in 1871.

Stara Zagora, Bulgaristan'ın altıncı en büyük şehri ve Stara Zagora Eyaletinin idari başkenti. Bu isim Slav kökü yıldızından ("eski") ve Zagore'nin ortaçağ bölgesinin (Slav'daki "Balkan Dağları'nın ötesindeki") isminden geliyor. Orijinal adı Romalılar tarafından Ulpia Augusta Traiana olarak değiştirilmiş Beroe idi. 6. yüzyıldan itibaren Vereja adında bir şehir ve 784'te, Bizans İmparatoru Irene'nin Atina onuruna Irenopolis denilmiştir. Orta Çağlarda Bulgarlar ve daha sonra Železnik tarafından Boruj olarak adlandırıldı. Türkler, eski adıyla Eski Hisar'ı ve şu anki isminin türetildiği Eski Zagra'yı 1871'de tayin etmişlerdir.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stara_Zagora

 

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu