Keçilerle birlikte bir yaşam / A Life With The Goats

Tokaç Ailesi / Tokac Family

Karaburun - Izmir / Turkey

 

Yörükler Karaburun’un yaşayan kültürünün en önemli aktörleri. Keçiye bağlı yaşamları onları günümüzde yarı göçebe yaşama zorluyor. Kışı alçakta dere yatağındaki ağılında geçiren Tokaç ailesi, yavru doğumlarından sonra mayıs ayında yarımadanın en yüksek tepesine kadar keçilerle birlikte çıkıyor, oradaki ağılda ve konutunda belli bir zamanı geçirdikten sonra yine keçilerle birlikte üçüncü konaklama yerine geçiyor. Bu döngü böylece devam edip gidiyor.

Baba Hamza Tokaç yörede en büyük sürüye sahip ve bölge çobanları arasında saygın bir yeri var. Her yıl Haziran ayı içerisinde keçilerini yaza hazırlamak için tüylerini geleneksel bir şenlikle kırkar. Bölgedeki diğer çobanlar da ona yardıma gelir. Hazırlanan yemekler yardıma gelenler ve konuklarla paylaşılır. Bahar ve yaz aylarında günde iki kez sağılan keçilerin sütünün bir kısmı satılır diğer kısmı ile peynir yapılır. Havaların serinlemesi ile doğumu yaklaşan keçilerle birlikte tekrar alçaktaki konaklama yerlerine giderler. Keçiyi takip ederler. Keçiler ne zaman nerede kalacaklarına karar verirler, aile onları takip eder. Kışın soğuk aylarında doğan yavrulara bir insan yavrusu gibi sevgi ile bakılır. Onların yeni doğan bir bebek gibi keçi yavrularına süt emmesini öğretmelerine tanık oldum. Yavruyu inandırmak için annesi gibi kuyruğunu okşuyorlardı.

Doğanın parçası olmak ve onunla uyumlu yaşamak bu olsa gerek.

 

The yoruks (nomads) are the most important actors of the living culture of Karaburun. Their livelihood depends on goat herding and causes them to adopt a half-nomadic lifestyle. Spending winters in their sheepfold by the riverbed, Tokac family climbs up the highest hills of the peninsula with their goats after the kids are born and after spending some time there in the sheepfold and their house there, they move on to their third stop with their goats. This cycle continues throughout the year.

The father Hamza Tokac is the owner of the biggest herd and the biggest respect in the region. Every year in June they cut the hairs of the goats to make them ready for summer, through a special event. The other shepherds help him. The meals prepared are shared with the participants and the guests. Some of the milk sucked from the goatsduring spring and summer are sold and some are used for cheese. They move to lower regions for the birth of the goats and cold weather. They follow the goats. The goats make the decision of where to stay and when and the families follow them. The babies born in cold winter are taken care of as their own babies. During this visit of mine I witnesses a babies learning of how to suck milk. They were holding the breech of the baby goat as its mother in order to cheat it. Like that they are succesfull in living in peace with the nature
 

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu