Kukeri Dancing

 

A Traditional Folkloric Festival in Bulgaria / Bulgaristan'da Geleneksel Folklorik Bir Festival

 

Kuker is a divinity personifying fecundity.

In Bulgaria, a ritual spectacle of spring (a sort of carnival) takes place after a scenario of folk theatre, in which Kuker's role is interpreted by a man attired in a sheep- or goat-pelt, wearing a horned mask and girded with a large wooden phallus. During the ritual, various physiological acts are interpreted, including the sexual act, as a symbol of the god's sacred marriage, while the symbolical wife, appearing pregnant, mimes the pains of giving birth. Kukeri are elaborately costumed men who perform traditional rituals intended to scare away evil spirits. The costumes cover most of the body and include decorated wooden masks of animals (sometimes double-faced) and large bells attached to the belt. Around New Year and before Lent, the kukeri walk and dance through villages to scare away evil spirits with their costumes and the sound of their bells. They are also believed to provide a good harvest, health, and happiness to the village during the year.

 

Kuker doğayı yansıtan tanrısallıktır.

Bulgaristan'da, baharda bir çeşit karnaval gerçekleşir; burada Kuker'in rolü, koyun veya keçi postu giymiş, ahşap erkeklik organı takılı boynuzlu bir maskesi ile bir erkek tarafından canlandırılır. Ritüel sırasında, hamile görünen sembolik eşin doğum sancılarının büyümesiyle birlikte, cinsel eylem de dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik eylemler tanrının kutsal evliliğinin sembolü olarak yorumlanır. Kukeri'de geleneksel ritüelleri yerine getiren adamlar, kötü ruhları uzak tutmaya yöneliktirler. Kostümler, vücudun çoğunu kaplar ve süslenmiş ahşap maskeleri (bazen çift yüzlü) ve kemere takılı geniş çanlar içerir. Yeni yılda ve Paskalya orucundan önce; Kukeri, kötü ruhları kostümleri ve çanlarının sesi ile korkutmak için köylere doğru yürüyerek dans eder. Ayrıca yıl boyunca köye iyi bir hasat, sağlık ve mutluluk sağladığı düşünülmektedir.

 
   

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu