Epiphany Celebrattions

Kalofer - Bulgaria

 

Epiphany, also Theophany,Denha, Little Christmas, or Three Kings' Day, is a Christian feast day that celebrates the revelation of God incarnate as Jesus Christ. In Western Christianity, the feast commemorates principally the visit of the Magi to the Christ Child, and thus Jesus' physical manifestation to the Gentiles.Moreover, the feast of the Epiphany, in some Western Christian denominations, also initiates the liturgical season of Epiphanytide.Eastern Christians, on the other hand, commemorate the baptism of Jesus in the Jordan River, seen as his manifestation to the world as the Son of God.

Source:https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphany_(holiday)

 

Epifani (Yunanca: επιφάνεια Epiphaneia).Bir dini bayramdır Ortodokslukta Teofani (Yunanca: Θεοφάνεια Theofaneia) olarak adlandırılır. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen On ikinci gün bayramı olarak da anılır.
Kutlamaların nedenine dair Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar vardır. Katoliklik ve Protestanlıkta doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarlar. Ortodokslukta Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz olması anılır. Ortodokslukta üç müneccimin ziyareti ise 6 Ocak'ta kutlanır.

Kaynak:https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphany_(holiday)

 

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu