Karaburun'da Sümbül Hasatı, Şubat.2017

Hyacinthus Harwest in Karaburun, February.2017

İzmir / Turkey

 

Baharın gelişini simgeleyen ve bölgenin önemli çiçeği nergisten sonra açan bir çiçek. Bölge insanı için bir önemli bir gelir kaynağı. Tarlalardan toplanan çiçekler evlerde demet haline getirildikten sonra satıcılara teslim edilir. Tüm Türkiye'ye pazarlanır.

 

A flower that symbolizes the arrival of spring and blooms after narcissus, the important flower of the region. An important source of income for the people of the region. Flowers gathered from the fields are bundled in houses and then delivered to the sellers. It is marketed all over Turkey.

 

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu