Virgin Mary and Grape Festival - Meryemana ve Üzüm Bayramı

Harput - Elazığ / Turkey 15.Ağustos.2014

From ancient cultures to the present date 15.Ağustos is considered grapes harvest date and is celebrated with ceremonies. One of the oldest communities in the history of the Assyrians celebrated Virgin Mary and Grape Festival in Virgin Mary Church 1835 years old at Kharput Castle, Elazig / Turkey

 

Antik kültürlerden günümüze 15.Ağustos üzümün olgunlaştığı bir tarih kabul edilir ve törenlerle kutlanır. Tarihin kadim halklarından olan Süryaniler de 15.Ağustos.2014 tarihinde Elazığ, Harput Kalesi'ndeki 1835 yıllık tarihi Süryanikadim Meryemana Kilisesi'nde "Meryemana ve Üzüm Bayramları"nı törenlerle kutladı.

 

 

© 2004-2018 Designed and prepared by Aydin Cetinbostanoglu